Preventieve maatregelen Corona

Beste ouders
Beste gymnasten


Naar aanleiding van de coronaperikelen zien we ons genoodzaakt om als club een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit uiteraard met spijt in het hart.

  • Voor alle recreatieve groepen (kleuters, lagere school, airtrack, acro, rope skipping, trampoline, free running, volwassenen) worden alle lessen geschorst tot en met het einde van de paasvakantie.
  • Voor alle competitieve groepen worden alle lessen geschorst tot en met dinsdag 31 maart 2020. In de tussentijd zullen we de situatie opnieuw evalueren en eventueel vanaf maandag opnieuw starten met een aangepast schema en aangepaste maatregelen. Ouders van competitieve gymnasten zullen hier vanaf maandag verder bericht over krijgen via hun lesgevers.

Welke gevolgen dit zal hebben voor ons turnfeest van zondag 26 april 2020, kunnen we op dit moment moeilijk inschatten. We zullen u hierover later verder informeren.

 
We hopen alvast dat u deze periode gezond en wel doorkomt en duimen alvast voor een positief vervolg. 


met vriendelijke groet
Het bestuur en de trainers van Sta Paraat